Mekanik İşleri

 • Co-Gen ve Tri-Gen uygulamaları

 • Chiller üniteleri ve ısı pompaları kurulumunu,

 • Tekil kazan, kademeli kazan ve jeneratör üniteleri,

 • İhtiyaca göre kızgın yağ, buhar, sıcak su sistemleri kurulumu,

 • Isı geri kazanım üniteleri kurulumu,

 • İhtiyaca göre HVAC sistemleri,

 • Hassas nem ve ısı kontrolü,

 • Temiz oda ve tıbbi HVAC sistemleri,

 • Basınçlı hava üretimi ve dağıtımı,

 • Toz toplama ve partikül kontrol ünitelerinin kurulumu,

 • Su yumuşatma ve arıtma sistemlerinin kurulumu,

 • Endüstriyel ve evsel atık için su arıtma sistemlerinin kurulumu,

 • Üretimdeki ihtiyaca göre tasarlanan diğer altyapı işleri,