Hizmetler

Anahtar teslim ve EPC projeleri bazında aşağıda belirtilen alanlarda hizmet vermekteyiz:

  • İnşaat, elektrik ve mekanik alanlarında anahtar teslimi müteahhitlik hizmetleri,
  • Etüt çalışmaları,
  • İhtiyaca yönelik mimari tasarımı,
  • İhtiyaca yönelik statik tasarımı,
  • Gündeme gelebilecek özel ihtiyaçların önceden belirlenmesi,
  • Çevre koşulları göz önüne alınarak ihtiyaca uygun elektrik, mekanik ve teknik tasarımlar,
  • Tasarımı, malzeme sevkiyatını, kaynak yönetimi ve yapım aşamalarını içine alan ayrıntılı zaman planlaması,
  • Periyodik olarak ayrıntılı nakit akışı raporlarının hazırlanması,
  • Proje tasarımına ve teknik özelliklerine uygun malzeme seçimi…