Elektrik İşleri

  • Enerji Üretimi,
  • Proje tasarımına ve teknik özelliklerine AG ve/veya YG işleri yapımı,
  • Trafo, MCC Odası, ana ve alt dağıtım panoları ve kablolama,
  • Üretim ve ekipman için enerji sağlama,
  • Özel ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yıldırımdan korunma ve topraklama sistemleri,
  • Yangın algılama  ve güvenlik sistemlerinin kurulumu,
  • Bus-bar sistemlerinin kurulumu,
  • Özel ihtiyaçlar göz önüne alınarak ölçüm ve raporlama sistemlerinin kurulumu...