Skip to content

Herkes bilir, birileri yapar...

Vardığınız yer değil,
yolculuğun kendisi sizi anlatır.

Bitmiş bir işe bakarak inşaat firmasının kültürünü anlayamazsınız. Önemli olan, proje aşamasından anahtar teslimine kadar geçen sürecin nasıl işlediğidir.

İnşaat sektörü, herkesin sonuca bakıp sürece dair hiçbir fikri olmaksızın yorum yapabildiği bir sektör… Oysa projenin çizim aşamasından anahtar teslimine kadar geçen süreçte, sonucu etkileyen sayısız faktör var. Tıpkı sayısız insanın alın teri olduğu gibi…

Biz, bu alın terine saygı duyan bir firmayız. İnsan refahını odağımıza alıyoruz. Bu, kendi çalışanlarımızdan paydaşlarımıza, “kusursuzluk” sözü verdiğimiz ve bizden bu sözü tutmamızı bekleyen kişi ve kuruluşlara kadar harfiyen uyulan bir prensip. Ticari her kurum ya da kuruluş gibi bizim emeğimizin bir karşılığı elbette olmak zorunda ama paranın kolayca yön değiştirebileceğini, önemli olanın insan kazanmak olduğunu
çok iyi biliyoruz.

Bana göre bir firmanın güvenilirliği, portföyüyle ölçülemez. Bitmiş bir işe bakarak inşaat firmasının kültürünü anlayamazsınız. Önemli olan, proje aşamasından anahtar teslimine kadar geçen sürecin nasıl işlediğidir. Dürüst olundu mu? Süreç şeffaf ilerleyebildi mi? Hizmet, vaat edilen zamanda ve maliyette mi gerçekleşti? Görünmeyen aksaklıklar neler? İşte bu soruların cevabını size ancak insanlar verebilir. Teslim ettiğiniz iş ne kadar görkemli olursa olsun, bu uzun bir yolculuğun yalnızca varış noktasıdır. Yolculuğun kendisi, sizi anlatır.

Raşit İmrenci
Chairman

“Decons kültürünün yapı taşları”

Decons olarak biz, diğer birçok firma gibi standart inşaat projeleri yapmak yerine özel tekniklerin kullanılmasını gerektiren veya nispeten daha zor olan, karmaşık tasarım ve mühendislik çalışmalarının yer aldığı ve risklerin bulunduğu projelere odaklandık.

Belirli bir alanda uzmanlaşmış inşaat işlerimizi, proje tasarımından, proje yönetimine ve proje uygulamaya kadar kapsamlı bir hizmet yelpazesi ile sunuyoruz.

Bitmiş bir işe bakarak inşaat firmasının kültürünü anlayamazsınız. Önemli olan, proje aşamasından anahtar teslimine kadar geçen sürecin nasıl işlediğidir.

Müteahhitlik birikimi ve pratiğiyle iş kotarılan günler geride kaldı. Her alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de profesyonellik ve beraberinde gelişen bir bakış açısı geçerli artık.

Tüm kalemleriyle şeffaf bir çalışma anlayışı bekleyen yatırımcılar da zaten sabit kriterleri olan ve çerçevesi daha en başından çizilmiş bir sözleşme görmek istiyor.

Decons kültüründe işte bu şeffaflık ve disiplin var. Ne pahasına olursa olsun, verilen sözü yerine getirmek. Bu, söylerken kolay ama pratikte gerçekleştirmesi zor bir vaat aslında.

İnşaat Sektöründe Yeni Dinamikler

Yeni inşaat trendlerine başvurmanın, projelerdeki tüm paydaşlar için faydalı olacağına inanmaktayız.

Sektör her zamankinden daha rekabetçi ve piyasa da daha önce hiç olmadığı kadar iniş çıkışlı, devamlı değişkenlik gösteren bir durumda…
Tam da bu nedenle, yeni inşaat trendlerine başvurmanın, projelerdeki
tüm paydaşlar için faydalı olacağına inanmaktayız.

• Sanal İnşaat
Hizmet portföyümüzde artan bir ivmeyle başvurduğumuz BIM, Proje Yönetim Yazılımı, ERP, Modelleme için 3D Baskı, GPS Ölçümü vb. yeni teknolojilerin, hayatı herkes için kolaylaştırdığına inanmakla kalmıyor, her adımda bunu deneyimliyoruz.

Örnek vermek gerekirse, projenizin özel ihtiyaçlarına göre sanal bir alanda modelleme yaparak iş sürecini, genel performansı ve harcamaları büyük ölçüde optimize edebiliyoruz.

• Akıllı Binalar
Akıllı Bina terimi genellikle konut projeleriyle ilişkilendirilse de PLC, SCADA, BMS gibi akıllı çözümleri endüstriyel projeleri olan müşterilerimize mutlaka öneriyoruz. Üretim tesislerinde hayatı kolaylaştıran Kombine Isı ve Güç Üretimi, Basınçlı Hava Sistemi, Soğuk Su Sistemi, Sıcak Su Sistemi ve yine ofislerde İç Aydınlatma, İç Klima, Geçiş Kontrol Sistemi gibi sistemler, son derece yararlı olduğuna inandığımız teknolojiler arasında…

Projelerimizin birçoğunda başvurduğumuz bu akıllı bina çözümlerin, kısa vadeli fizibilitelerini bize her defasında kanıtladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

• Yeşil Binalar
Müşterilerimizin Yeşil Politikasına saygı duyuyor ve temel fikirlerini, ilkelerini ve hedeflerini projelere uygulamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Çevre dostu bina kapsamında üstesinden gelinmesi gereken birçok gündem ve beraberinde zorluk olsa da enerji ve su verimliliğinin en üst sırada yer alması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda da müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel farklı çözümler üretebiliyoruz. Projelerinize LEED sertifikası veya EDGE sertifikası kazandırmak için Çözüm Ortaklarımızdan da danışmanlık sağlıyoruz.

• Proje Yönetimi
Prensip olarak bir EPC firması olmamıza rağmen, müşterimizin beklenti ve tercihlerine bağlı olarak bir projenin nasıl yönetileceği konusunda başka roller de üstlenebilme yeteneğine sahibiz.

Anahtar teslim diye tabir edebileceğimiz bir proje yönetimi olan EPC’de (Mühendislik Tedarik İnşaatı) teslimat dahil baştan sona tüm sürecin sorumluluğunu biz üstleniyoruz.

EPCM (Mühendislik Tedarik ve İnşaat Yönetimi):
EPC’de olduğu gibi proje tasarlanır ve ana bileşenler tedarik edilir ancak herhangi bir inşaat işi üstlenilmez. Ana yüklenici ve tedarikçinin kim olacağına müşteri karar verir. Bu nedenle projelerin genel tamamlanma tarihi ve maliyet sorumluluğu da müşteriye ait olur. Projelerimizin birçoğunda başvurduğumuz bu akıllı bina çözümlerin, kısa vadeli fizibilitelerini bize her defasında kanıtladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

• İnşaat Yönetimi: Müşteri vekili olarak hareket ettiğimiz ve tüm paydaşları (Proses Tasarımcısı, İnşaat Tasarımcısı, Süpervizör, Yüklenici, Yerel Yönetimler, Uzman Alt Yükleniciler vb.) bir araya getirdiğimiz, takip ettiğimiz ve ilerleyişi müşteriye raporladığımız bir çalışma şeklidir.

• Tasarımcı & Danışman: Projeyi ihtiyaçlarınıza göre tasarladığımız ve uygulama sürecinde tüm paydaşlara danışmanlık hizmeti verdiğimiz bir başka çalışma şeklidir.

• Tasarımcı, Danışman & Süpervizör: Tasarımcı & Danışmanlık hizmetlerine ek olarak süreç sırasında yüklenicinin aşağıdaki konularda faaliyetlerine gözetmenlik ettiğimiz çalışma prensibidir.
Genel İlerleyiş: Değişiklik emirleri, müşterinin bütçesi ve yüklenici ara ödemelerinin kontrolü
Kaynak: Yüklenicinin projeyi tamamlamak için yeterli insan ve makine gücüne sahip olup olmadığı
Zamanlama: Yüklenicinin vaat edilen süreçte projeyi bitirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olup olmadığı
Kalite: Yüklenicinin şartnameye uygun olarak çalışıp çalışmadığı